Czy możesz zgadnąć, które 2 kandydatów na prezydenta zainspirowało reklamy Pizza Hut w latach 90.?