Rosnące znaczenie i ewolucja roli HR na przestrzeni lat